Nanociència: nano…què?

143474182_mod

Descripció:

Ens endinsarem en el món de la matèria i els processos químics. Coneixerem la nanociència i les propietats canviants dels materials a escala nanomètrica. Farem experiments de simulació d’aplicacions de la nanociència com la nano-encapsulació o la detecció de contaminants.

Objectius:

• Explicar que tota la matèria està feta d’àtoms i observar com es comporten els materials en els diferents processos químics.
• Entendre a nivell perceptiu les mesures nanomètriques i els seus efectes en les propietats de la matèria.
• Conèixer aplicacions de la nanociència i com ens envolten a la nostra vida quotidiana.

Continguts curriculars:
Identificació de les propietats dels diferents materials. Observació de canvis químics en relació amb fenòmens quotidians.
Comprensió de les magnituds mesurables, de les unitats i del procés de mesurar.
Identificació d’instruments d’ús habitual al laboratori i coneixement i aplicació de les normes d’ús i seguretat al laboratori.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *