Coneix els teus sentits

shutterstock_123108214_mod

(També en Anglès)*** Know your senses.

Descripció:

A través de l’experimentació, farem treballar els 5 sentits i descobrirem com funcionen.

Objectius:

• Conèixer els sentits.
• Experimentar amb els 5 sentits.

Continguts curriculars:
Aprendre a pensar i a comunicar. Organitzar i exposar les pròpies vivències. Percepció de sensacions visuals, auditives, tàctils, olfactives i gustatives. Semblances i diferències dels diferents sentits.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *