Eficiència energètica

shutterstock_220778530_mod

Descripció:

Entendrem que existeixen diversos tipus d’energia i veurem les equivalències entre aquestes. A més, prendrem consciència del consum acumulat d’energia que fem diàriament, del consum energètic responsable i de com l’evolució científica i tecnològica ens ajuda a millorar l’eficiència en l’ús de l’energia.

Objectius:

• Entendre el concepte d’energia. L’energia com a moviment.
• L’energia com a recurs i com a bé de consum.
• Energia i ciència. Formes de consum responsable.

Continguts curriculars:
Valoració d’actuacions que contribueixen a la protecció del medi.
Identificació de les fonts d’energia més utilitzades en la societat i diferenciació entre renovables i no renovables.
Identificació dels diferents instruments i objectes d’ús habitual al laboratori i coneixement i aplicació de les normes d’ús i seguretat al laboratori.
Planificació d’experiències per comprovar les propietats dels materials i el seu comportament enfront de la llum, la calor i l’electricitat.
Observació de canvis químics en relació a fenòmens quotidians: combustions, oxidacions i fermentació.
Valoració de l’impacte del desenvolupament tecnològic en les condicions de vida i el treball.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *