Densitats de la matèria

densitats materia ciencia divertida

Descripció:

Per què un objecte sura al introduir-lo en un líquid? I per què els líquids es disposen d’una determinada manera? Totes aquestes preguntes tenen una resposta relacionada amb la densitat. Experimentarem amb objectes quotidians per fer més entenedor aquest concepte.

Objectius:

• Introduir el concepte de densitat.
• Observar les característiques dels materials amb diferents densitats.
• Donar resposta a preguntes d’observacions relacionades amb els materials.

Continguts curriculars:
Mesura, comparació de propietats dels materials a partir de propietats físiques observables: longitud, massa i densitat.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *