Per un món millor: mobilitat sostenible

mobilitat sostenible

Descripció:

El medi ambient pateix, entre d’altres raons, per l’excés d’ús de vehicles que consumeixen combustibles fòssils. Aquests vehicles produeixen molts gasos contaminants. A través d’activitats col·lectives, descobrirem alternatives de transport per contaminar el mínim possible.

Objectius:

• Entendre el concepte de contaminació.
• Conèixer els principals mitjans de transport ecològics.

Continguts curriculars:
L’energia, les seves fonts i com es transfereix, per valorar la necessitat d’utilitzar-la racionalment.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *