Espurnes

espurnes

Descripció:

Quan es mouen, els electrons generen electricitat i aquesta és utilitzada pels aparells. Jugarem amb un generador d’electricitat estàtica per entendre millor el concepte d’energia elèctrica i els seus camps.

Objectius:

• Introduir el concepte d’electricitat.
• Treballar i comprovar els efectes de diferents camps elèctrics.

Continguts curriculars:
Plantejament de preguntes al voltant de les característiques dels materials i dels éssers vius de l’entorn i valoració del seu interès per a ser investigades.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *