La increïble màquina humana

shutterstock_64930972

Descripció:

El nostre cos és una màquina perfecta formada per moltes peces, i totes elles han de funcionar harmònicament. Farem treballar tot el nostre cos per veure com funciona.

Objectius:

• Comprendre el funcionament dels diferents sistemes del cos humà.
• Entendre com es relacionen els sistemes entre sí per tal de fer funcionar l’organisme correctament.

Continguts curriculars:
Caracterització de l’ésser humà com a ésser viu. Identificació de les parts del cos.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *