Dies Especials

Dia Niño Panama (6)

Descripció:

Estan pensats per donar contingut a jornades o setmanes temàtiques puntuals. Els experiments sorprenents, la diversió i la participació dels nens en són els protagonistes.

Els circuits consten de diversos espais, personalitzables segons el cas, on tenen lloc activitats curtes d’entre 15-20 minuts de durada de caràcter experimental i divertit per nens i famílies, si s’escau.

Molt adients en celebracions de diades escolars a l’aire lliure, per monogràfics sobre temes concrets o de temàtica variada.

Exemples de temàtiques variades i de cicuits monogràfics:

• Circuits de Medi Ambient
• Circuits de Canvi Climàtic i Sosteniblilitat
• Circuits d’Energia
• Circuits de Ciència i Experimentació
• Circuits de Salut i Estil de Vida Saludable
• Circuits d’Addiccions (Tabac-Drogues-Alcohol)
• Circuits d’Alimentació
• Circuits d’Astronomia
• Circuits Variats

Contacta amb nosaltres per a realitzar un projecte personalitzat
934 144 090 – 679 192 910 o per e-mail

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *