metodologia
Metodologia
Tenim una metodologia pròpia que presenta les activitats com experiències vivencials, interactives, experimentals, que generen proximitat i afecció dels alumnes al tema que tractem.
Trets definitoris bàsics de la nostra metodologia:
Està basada en la participació i la presentació dramatitzada per involucrar emocionalment als participants amb experiències molt didàctiques i pedagògiques que generen actituds positives.
L’experimentació (learning by doing) com a base de treball i ús de les intel·ligències múltiples.
Acostament divertit que crea proximitat i facilita la inclusió.